Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » TO I OWO O ŚRODOWISKU: Chroń powietrze - nie pal śmieci

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Chroń powietrze - nie pal śmieci

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Chroń powietrze - nie pal śmieci

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Gmina Malanów nie jest wolna od tego problemu, dotyka on nas wszystkich. Wg badań zrealizowanych w 2015 roku blisko 55 % mieszkańców naszej gminy narażonych jest bezpośrednio na negatywne skutki, które niesie ze sobą oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

Spalanie paliw tradycyjnych takich jak węgiel, olej opałowy, gaz czy drewno, służących do ogrzewania naszych domów powoduje wydzielenie do atmosfery szeregu szkodliwych substancji mających negatywny wpływ na zdrowie. „Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskazuje, że ponad połowa (53 %) unoszących się w powietrzu pyłów pochodzi z gospodarstw domowych. Szczególnie rakotwórczy jest benzo(a)piren, a za ok. 87 % tego związku odpowiadają właśnie domy”. Poza benzo(a)pirenem, do szkodliwych substancji wydobywających się z naszych kominów należy zaliczyć w szczególności: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz bardzo szkodliwy pył zawieszony. Ilość tych wszystkich szkodliwych substancji zależy oczywiście od rodzaju i jakości stosowanego paliwa, a także rodzaju instalacji C.O. w budynkach. Spalanie w piecach odpadów takich guma, tekstylia, PVC, papier barwiony (np. kolorowe gazety), drewno lakierowane, stare meble czy plastikowe butelki powoduje dodatkową emisję. Trujemy siebie, naszych najbliższych a przecież za odbiór tych śmieci i tak ponosimy opłaty. Oprócz wyżej wymienionych substancji dochodzą nam m. in. takie związki jak: dioksyny, lotne związki organiczne, metale ciężkie takie jak: kadm, ołów, rtęć, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Wdychając zanieczyszczone toksynami powietrze jesteśmy narażeni na astmę, szereg chorób nowotworowych, zwłaszcza płuc i wątroby, białaczkę, uszkodzenia płodu, zmiany w genach, a także różnego rodzaju alergie. Szczególnie narażone na czynniki szkodliwe są dzieci i osoby starsze.

Dane naukowe wskazują, że ponad 50% wszystkich zgonów w Polsce w 2010 roku spowodowanych było chorobami układu krążenia i układu oddechowego. A od tego czasu stan jakości powietrza nie uległ poprawie.

Pamiętajmy, że możemy zadbać o środowisko, zdrowie własne i swoich bliskich poprzez szereg działań. Dla przykładu, oprócz oczywiście wymiany swojego pieca na bardziej ekologiczny, możemy ograniczać straty energii poprzez docieplenie domu, wymianę okien na szczelniejsze, montażu termostatów na grzejnikach, a w trakcie wietrzenia domu ich zakręcania. Przynosi to efekt ekologiczny, a ponadto oszczędności w domowym budżecie. Oprócz działań czysto technicznych możemy dbać o środowisko poprzez sadzenie drzew, jak również edukowanie osób w naszym otoczeniu, a nawet piętnowania ich złych zachowań.

O ograniczaniu negatywnego wpływu odpadów na środowisko przeczytacie Państwo szerzej w kolejnym numerze „Gazety Malanowskiej”.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Czy wiesz, że?

14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony w 2005 r. przez Fundację Ekologiczną ARKA.

ŁK


Pozostałe aktualności