Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Rolniku wyjedz do sanatorium z KRUS

Rolniku wyjedz do sanatorium z KRUS

Rolniku wyjedz do sanatorium z KRUS

Każda osoba ubezpieczona w KRUS, może korzystać z leczenia sanatoryjnego, które zgodnie z ustawą zapewnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednak rolnicy często nie korzystają z tej formy leczenia, a przecież rehabilitacja może znacząco poprawić stan zdrowia chorego. Ośrodki KRUS-u zapewniają leczenie między innymi w chorobach: zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych, zespołu rwy kulszowej i barkowej, stanów po operacjach korekcyjnych kręgosłupa, stawów i kończyn, reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego. W sanatoriach leczone są również choroby współistniejące, a mianowicie: cukrzyca i choroby tarczycy. We wszystkich sanatoriach kuracjuszom zapewniona jest całodobowa opieka medyczna.

Z rehabilitacji może skorzystać pacjent ubezpieczony w KRUS raz na 12 miesięcy. Rolnikom, którzy mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego lub mają prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, świadczenie rehabilitacyjne możne zostać przyznane po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

W każdym jednak przypadku, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt wydłużony. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza, który określa wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku należy dołączyć historię choroby i wyniki badań. Wypełniony wniosek, który jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty wypełnienia, rolnik musi złożyć osobiście lub wysyła pocztą do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS. Wszystkie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Jeśli zostaną zaakceptowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycje wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Przypominamy, że pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których konieczność rehabilitacji jest następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

Pragniemy zauważyć, że korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Wzór wniosku.

 

 Źródło: KRUS

MarK


Pozostałe aktualności