Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Program współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi – uchwalony

Program współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi – uchwalony

Program współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi – uchwalony

28 listopada br. Radni Gminy Malanów uchwalili Program Współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy zobowiązana była do uchwalenia programu do 30 listopada br. Przygotowanie programu poprzedziły konsultacje, podczas których sektor pozarządowy miał możliwość wniesienia poprawek i uwag do przedłożonego projektu.

Celem głównym współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Malanów poprzez stwarzanie im możliwości i warunków współpracy.

Zgodnie z uchwalonym dokumentem współpraca Gminy Malanów z trzecim sektorem opierać się będzie na zasadach: pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz legalności. W 2018 roku priorytetowymi zadaniami publicznymi Gminy Malanów będą: kultura, edukacja publiczna i ochrona środowiska, kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, promocja i ochrona zdrowia. Wykonanie tego programu będzie odbywać się w formie ogłoszenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, do którego będą mogły przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Samorząd Malanowa już od 2006 roku systematycznie realizuje współpracę z trzecim sektorem w celu realizacji priorytetów rozwoju gminy i zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

DM


Pozostałe aktualności