Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Podział Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Podział Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Podział Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

 

Na przełomie sierpnia i września br. we wszystkich sołectwach z terenu gminy Malanów odbyły się zebrania wiejskie podczas których mieszkańcy zadecydowali na co przeznaczyć - przysługujące w ramach funduszu sołeckiego - środki finansowe.

Fundusz sołecki to pieniądze przeznaczone na realizację zadań na obszarze danego sołectwa, które zostają wyodrębnione w budżecie Gminy Malanów. Decyzje o tym czy wydzielić takie środki w kolejnym roku podejmuje Rada Gminy – najpóźniej do 31 marca. Zadania, które mogą być realizowane w ramach funduszu muszą być zadaniami własnymi gminy, mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wysokość środków na fundusz, jest ustalana corocznie i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz bieżących dochodów gminy. Do podziału na 2018 r. między 17 Sołectwa było 379 356,53 zł. Wysokość środków z funduszu sołeckiego jest różna w poszczególnych sołectwach. Najwięcej funduszu z racji ilości mieszkańców otrzymało sołectwo Malanów i Kotwasice, każde po 41 609,80 zł, najmniej sołectwo Celestyny - 11 733,96 zł. Niestety w przypadku największych sołectw ustawodawca wprowadził też górny limit. I tak od samego początku funkcjonowania funduszu sołectwa Kotwasice i Malanów mają obcinane pieniądze do ustawowego górnego limitu.

Znowelizowana ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnego przedsięwzięcia przez kilka sołectw. Z tej możliwości w bieżącym rozdaniu skorzystały Miłaczew, Miłaczew Kolonia i Miłaczewek.

Poniżej w załączniku przedstawiamy szczegółowy podział środków w każdym Sołectwie.

DM


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności