Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Pierwszy rok działalności nowego referatu

Pierwszy rok działalności nowego referatu

Pierwszy rok działalności nowego referatu

Referat Rozwoju i Spraw Społecznych funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku. Przez rok swojej działalności obsłużył setki mieszkańców, ponad 1500 wniosków, podań i innych pism które wpłynęły do urzędu oraz kilka tysięcy e-maili. Kompetencje referatu są bardzo szerokie i obejmują przede wszystkim ochronę środowiska, rolnictwo, obsługę funduszu sołeckiego, współpracę z organizacjami pozarządowymi, sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, promocję, pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i wiele innych. Realizowane działania obwarowane są szeregiem przepisów i wiążą się z zawiłymi, czasochłonnymi procedurami. Wśród najważniejszych podjętych w 2017 roku działań i efektów pracy referatu wymienić można między innymi:

- zakup busa na potrzeby podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie;

- zakup dodatkowego wyposażenia świetlic w Miłaczewie i Dziadowicach-Folwark;

- realizacja funduszu sołeckiego, w ramach którego m.in. wyremontowane zostały i doposażone świetlice wiejskie, zagospodarowane tereny wokół nich, wyremontowany został chodnik na ul. Parkowej w Malanowie, zorganizowane zostały lokalne wydarzenia, wyremontowane drogi itd. - szczegóły w osobnym artykule;

- pomoc Sołtysom w organizacji zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego;

- organizacja wyborów uzupełniających w Sołectwie Grąbków;

- pomoc w organizacji szeregu wydarzeń, w tym: XIV Dni Malanowa, obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości, wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym – Hellena Tour 2017;

- organizacja pomocy ok. 200 rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie;

- organizacja szeregu badań profilaktycznych, w tym mammografii, cytologii czy słuchu;

- organizacja badań gleby;

- organizacja spotkań dla mieszkańców i przedsiębiorców z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania TUR i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- obsługa strat rolników związanych z klęskami żywiołowymi: wiosenne przymrozki dotknęły 30 gospodarstw i uszkodziły uprawy na powierzchni ponad 124 ha; dwukrotne huragany uszkodziły 15 gospodarstw i spowodowały uszkodzenia budynków i straty w uprawach na powierzchni ponad 16 ha;

- przyjmowanie wniosków i wsparcie mieszkańców w zakresie utylizacji azbestu – w sumie w 2017 r. z terenu gminy zostało usunięte blisko 100 ton azbestu;

- udzielenie dwudziestu młodym sportowcom stypendiów sportowych;

- wsparcie Mateusza Dawickiego startującego w Tour de Pologne;

- prowadzenie działań mających na celu utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy;

- współpraca i wspieranie ochotniczych straży pożarnych, które w 2017 roku interweniowały aż 99 razy; pomoc OSP Targówka i Żdżenice w pozyskaniu motopomp pływających Niagara-Mini, wsparcie OSP Grąbków w zakupie motopompy, wsparcie OSP Kotwasice w zakupie systemu selektywnego wybierania;

- współpraca i wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych, w tym ogłoszenie otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 126 000 zł;

- udzielanie informacji i wyjaśnień jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom, klubom sportowym i strażakom na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz pomoc w aplikowaniu o te środki;

- wsparcie spółek wodnych udzieloną dotacją w wysokości 10 000zł;

- zakup i przekazanie Policji 50 szt. kamizelek odblaskowych z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy;

- przygotowanie szeregu wniosków o dofinansowanie tzw. miękkich działań - szczegóły w osobnym artykule;

- przystąpienie gminy do Turkowskiego Klastra Energii;

- przystąpienie gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;

- udział w rozmowach dotyczących możliwości gazyfikacji Malanowa;

- przygotowanie i zamieszczenie ponad 260 informacji na portalu www.malanow.pl;

- utworzenie nowych stron na portalu malanow.pl, gdzie w jednym miejscu znajdują się najważniejsze informacje dla mieszkańców i inwestorów: http://rrss.malanow.pl/dla-mieszkanca, http://rrss.malanow.pl/dla-inwestora;

- prowadzenie profilu gminy na Facebooku;

- przygotowanie 15 projektów uchwał Rady Gminy i szeregu zarządzeń Wójta Gminy wynikających z kompetencji referatu.

 

Powyższe to tylko część działań prowadzonych przez osoby zatrudnione w referacie; to efekty najbardziej widoczne i namacalne dla mieszkańca i dla całej gminy. Warto jednak pamiętać, że urzędnicza praca to również wiele spraw i czasochłonnych czynności, które urzędnik musi wykonać, zanim efekt jego pracy będzie widoczny. Często też obowiązujące przepisy czy organy nadzorujące pracę samorządu wymagają wykonania szeregu czynności, których efektem jest jedynie zapisana kartka papieru, która ostatecznie trafia do archiwum.

 

Kierownik Referatu

Łukasz Nowak


Pozostałe aktualności